Hoe werkt het internet of things?

Dat het internet of things bestaat uit een grote reeks dingen die met elkaar verbonden zijn, dat is je misschien al duidelijk. De vraag waar je eerder tegenaan loopt is hoe dit systeem dan precies werkt. Wat maakt het mogelijk dat alle dingen met elkaar communiceren en precies die dingen doen die voor jou van belang zijn? Hoe kan het dat de dingen precies weten wat jij wenst? Het is daarom goed om naar de verschillende onderdelen die nodig zijn voor een goed internet of things te kijken. Dat maakt het net wat duidelijker.

Overeenkomsten in de toepassingen

Het is goed om te weten dat alle toepassingen misschien verschillend zijn, maar dat er ook overeenkomsten zijn. Of een ding nu meet, verzamelt, commandeert of iets anders doet, om te zorgen dat alles ook bij de andere dingen duidelijk wordt, is het zaak om te zorgen dat de benodigde elementen erin zitten en dat deze ook naar behoren werken. Zo is een goed systeem van het internet der dingen op te zetten. Het gaat dan om de volgende punten die meewegen.

Methoden om te communiceren

Als er iets cruciaal is om het internet of things goed te laten werken, dan is het wel communicatie. Daarom is de onderlinge verbondenheid van groot belang. Een reden waarom het IoT tegenwoordig veel meer toepassingen kent dan voorheen, is omdat er meer mogelijkheden voor draadloze verbondenheid bestaan dan voorheen. Denk daarbij vooral aan wifi. De middelen om deze draadloze verbinding tot stand te brengen is altijd nodig voor een goed netwerk van dingen dat met het internet en met elkaar communiceert op te zetten, zowel binnenshuis als buitenshuis.

Een eigen adres

Zoals alle computers op het internet een eigen adres hebben, zo is dat ook voor alle dingen die met het internet of things verbonden worden. Dit werkt eigenlijk op dezelfde manier als dat met computers die op het internet werden aangesloten werkt, namelijk met een IP-adres. Daardoor zijn wel allerlei nieuwe technieken en mogelijkheden in ontwikkeling. Het aantal mogelijkheden van een IP-adres moet namelijk flink worden verhoogd om aan alles te kunnen blijven voldoen nu er steeds meer van gevraagd wordt door de opkomst van het internet of things.

Herkennen en handelen

Natuurlijk is het ook belangrijk dat de dingen elkaar onderling herkennen en daarnaar handelen. Dat betekent dus ook dat de dingen sensoren nodig hebben om informatie op te vangen. Daarnaast zijn actuatoren nodig om te zorgen dat de informatie wordt omgezet in een handeling. Dit kan van alles zijn. Een thermostaat die herkent dat je eraan komt en daardoor op tijd de cv-installatie in werking laat treden is hier een goed voorbeeld van. Dit is één van de bekendere systemen die op deze wijze werken. Er zijn er nog veel meer.

Identificeren en lokaliseren

Ook is het natuurlijk belangrijk dat elke ding weet wat er moet gebeuren op welk moment. Het internet of things werkt dus ook alleen maar naar behoren wanneer elk afzonderlijk ding goed te herkennen is. Dat geldt niet alleen op vaste plekken, maar vooral ook voor dingen die in beweging zijn. Het is dus ook belangrijk dat de dingen altijd en op elk moment elkaar weten te vinden. De middelen die nodig zijn voor lokalisatie en identificatie zitten dus ook in alle elementen die via het internet of things met elkaar verbonden zijn.

De informatie verwerken

Wat de dingen vooral drastisch verandert door de opkomst van het internet of things, is de noodzaak om informatie te kunnen verwerken. Alle dingen hebben dit nodig om te kunnen doen wat ze moeten doen. In elk ding, van je koelkast of je bed, tot de frisdrankautomaat op kantoor of de lantaarnpaal op straat, heeft de benodigde middelen nodig om informatie te kunnen verwerken. Alleen op die manier is het mogelijk om gegevens te verzamelen en commando’s te geven of op te volgen. In dat opzicht is dit misschien wel het belangrijkste deel van het systeem.

Het gemak in gebruik

Een element waar veel ontwikkeling in te herkennen is, is de manier van gebruiken. Alle dingen die via het internet of things verbonden zijn, hebben een bepaalde gebruikersinterface. Waar bijvoorbeeld commando’s intoetsen via een smartphone lange tijd vaak heel handig was, is meer en meer controle via stemherkenning een belangrijk element. Ook zaken zoals beeldherkenning nemen toe in het systeem. Dit zal ook in de vele jaren die nog komen in ontwikkeling blijven. Er zijn eindeloos veel mogelijkheden om op deze wijze een systeem in elkaar te zetten dat handelt naar de ontstane situatie.